Fonetyka

Zasady Wymowy

ae [e]* »»» aquaeductus [akweduktus] ; Caesar [Cezar] ; incydentalnie [ae] »»» aer [aer]

oe [e] »»» oeconomia [ekonomia] ; incydentalnie [oe] »»» poeta [poeta]

c [c] :: przed: e, i, y, ae, oe »»» ecce [ekce] ; cirrus [cirrus]

c [k] :: przed: a, o, u i spółgłoską »»» ecce [ekce] ; cumulus [kumulus]

ch [h] »»» archivum [arhiwum]

i [i] albo [j] »»» minimum [minimum] ; cosinus [kosinus] ; maius [majus] ; Iesus [Jesus]

j [j] »»» Jesus ; [Jesus] (spotyka się teksty, w których odróżnia się w piśmie [i] od [j])

v [w] »»» Iuvenalia [Juwenalia]

v [u] (w tekstach, w których nie odróżnia się w piśmie [u] od [w]) »»» svper / super [super]

qu [kw] »»» colloquium [kollokwium] ; aqua [akwa] ; quadratum [kwadratum]

ph [f] »»» Morpheus [Morfeus] ; amphitheatrum [amfiteatrum], występuje tylko w wyrazach pochodzenia greckiego

rh [r] »»» rhythmus [rytmus]

th [t] »»» rhythmus [rytmus] ; mathematica [matematika] ; theatrum [teatrum]

su [su] »»» successus [sukcessus], jednak przed samogłoską w tej samej sylabie co su [sw] »»» persuadere [perswadere]

ti [ti] bądź w zakończeniach [ti] albo [cj] »»» beatificatio [beatifikatio] [beatifikacjo] ; vacatio [wakatio] [wakacjo]

s [s], między samogłoskami [s] albo [z] »»» rosa [rosa] [roza] ; Caesar [Cezar]

x [ks] »»» matrix [matriks]

*Podane w nawiasach kwadratowych znaki oznaczające dźwięki w zasadzie powinny być zapisane w inny sposób np. h [x], c [ts] etc., jednak wówczas nie każdy potrafiłby je prawidłowo odczytać.

 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości