Gramatyka

Części mowy

nomen, substantivum 
verbum
    infinitivus
    gerundium
    supinum
    participium
adiectivum
adverbium
pronomen
numerale
coniunctio
praepositio
interiectio
rzeczownik
czasownik
    bezokolicznik
    rzeczownik czas.
    celownik czas.
    imiesłów
przymiotnik
przysłówek
zaimek
liczebnik
spójnik
przyimek
wykrzyknik
 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości