Gramatyka

Dosłowne znaczenia łacińskich nazw części mowy

Wiele osób uczących się języków obcych - np. języka niemieckiego, francuskiego lub angielskiego - ma problemy z zapamiętaniem znaczenia zaledwie kilku terminów gramatycznych. Nie dzieje się tak bez powodu: ang. słowo adjective, niem. Adjektiv, fr. adjectif, hiszp. adjetivo, wł. aggettivo są wyrazami obcymi każdego z tych języków. Wszystkie te słowa, mimo nieco zmienionych zapisów, końcówek etc. pochodzą od łac. adiectivum. Podobnie przedstawia się sytuacja z innymi terminami gramatycznymi.

Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie podstawowych pojęć gramatycznych, z którymi najczęściej występują wyżej opisane problemy.

nomen - imię, nazwa; w gramatyce - rzeczownik; porównaj z nomenklatura - nazewnictwo

verbum - słowo; w gramatyce - czasownik

ad - przy; porównaj z ad-aptacja - przy-stosowanie; ad-notacja - przy-pis

ad-verbium - przy-słówek; 'przy-czasownik' - przysłówki łączą się m.in. z czasownikami; porównaj z verbum; ad

ad-iectivum - przy-miotnik; porównaj z ad; sub-iectum; ob-iectum - przed-miot (nie istnieje słowo 'miot-' [nie zool.], tworzymy je tu jedynie w celach mnemotechnicznych)

sub-iectum - pod-miot; porównaj z ad-iectivum; sub

sub - pod, poniżej; porównaj z sub-lokator; sub-konto; sub-ordynacja - pod-porządkowanie; sub-kontynent

pro-nomen - za-imek; porównaj z pro; nomen

pro - za =/= contra - przeciw

con-iunctio - spójnik; połączenie; co, com, ..., con - współ-; iungere - łączyć

prae-positio - przy-imek; przed-pozycją

tempus perfectum - czas przeszły (dokonany)

tempus imperfectum - czas przeszły (niedokonany); im, il, ..., ir - nie-

tempus plus-quam-perfectum - czas więcej niż przeszły, zaprzeszły; plus więcej - gradus comparativus od multum - wiele

gradus - stopień

gradus comparativus - stopień wyższy, porównujący; comparare - porównywać

 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości