Gramatyka

Inne pojęcia gramatyczne

  numerus
numerus singularis
numerus pluralis
 
  casus
nominativus
genitivus
dativus
accusativus
ablautivus:
    locativus
    instrumentalis
vocativus
 
  genus
genus masculinum
genus femininum
genus neutrum
 
  genera verbi
activum
passivum
medium
 
  modi
indicativus
coniunctivus
imperativus
 
  gradus
gradus positivus
gradus comparativus  
gradus superlativus
  liczba
liczba pojedyncza
liczba mnoga
 
  przypadek
mianownik
dopełniacz
celownik
biernik
 
    miejscownik
    narzędnik
wołacz
 
  rodzaj
rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
 
  strony czasownika
czynna
bierna
zwrotna
 
  tryby
oznajmujący
przypuszczający
rozkazujący
 
  stopień
stopień równy
stopień wyższy, porównujący
stopień najwyższy
 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości