Numeralia

Numeralia Distributiva
Liczebniki Podziałowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2 000
10 000
100 000
1 000 000
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
 XXVIII 
XXIX
XXX
XL
L
LX
LXX
LXXX
XC
C
CC
CCC
CD
D
DC
DCC
DCCC
CM
M
 MM / II 
X
C
M
singuli, -ae, -a
bini
terni
quaterni
quini
seni
septeni
octoni
noveni
deni
undeni
duodeni
terni deni
quaterni deni
quini deni
seni deni
septeni deni
duodeviceni
undeviceni
viceni
viceni singuli lub singuli et viceni
duodetriceni
undetriceni
triceni
quadrageni
quinquageni
sexageni
septuageni
octogeni
nonageni
centeni
duceni
treceni
quadringeni
quingeni
sesceni
septingeni
octingeni
nongeni
singula milia
bina milia
dena milia
centena milia
decies centena milia
 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości