Numeralia

Numeralia Ordinalia
Liczebniki Porządkowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2 000
10 000
100 000
1 000 000
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXVIII
XXIX
XXX
XL
L
LX
LXX
LXXX
XC
C
CC
CCC
CD
D
DC
DCC
DCCC
CM
M
 MM / II 
X
C
M
primus, -a, -um
secundus lub alter
tertius
quartus
quintus
sextus
septimus
octavus
nonus
decimus
undecim
duodecimus
tertius decimus
quartus decimus
quintus decimus
sextus decimus
septimus decimus
duodevicesimus
undevicesimus
vicesimus
vicesimus primus lub unus et vicesimus
duodetricesimus
undetricesimus
tricesimus
quadragesimus
quinquagesimus
sexagesimus
septuagesimus
octogesimus
nonagesimus
centesimus
ducentesimus
tricentesimus
quadrigentesimus
quingentesimus
sescentesimus
septingentesimus
octingentesimus
nongentesimus
millesimus
bis millesimus
decies millesimus
centes millesimus
decies centes millesimus
 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości