Numeralia

Adverbia Numeralia
Przysłówki Liczebnikowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2 000
10 000
100 000
1 000 000
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
 XXVIII 
XXIX
XXX
XL
L
LX
LXX
LXXX
XC
C
CC
CCC
CD
D
DC
DCC
DCCC
CM
M
 MM / II 
X
C
M
semel
bis
ter
quarter
quinquies
sexies
septies
octies
novies
decies
undecies
duodecies
ter decies
quater decies
quinquies decies
sexies decies
septies decies
duodevicies
undevicies
vicies
vicies semel lub semel et vicies
duodetricies
undetricies
tricies
quadragies
quinquagies
sexagies
septuagies
octogies
nonagies
centies
ducenties
trecenties
quadringenties
quingenties
sescenties
septingenties
octingenties
nongenties
milies
bis milies
decies milies
centies milies
decies centies milies
 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości