Geneza Łacińskich Nazw Miesięcy

Pierwotnie długość roku Rzymianie ustalili na IV miesiące trwające po 30 dni każdy. Nazwy tych miesięcy utworzono od imion od bogów: Mars - Martius, Aprilis - Aphrodita, Maius - Maia, Iunius - Iunona; tak więc początek roku przypadał na I Marca. Ponieważ rok liczył zaledwie 120 dni, powodowało to daleko idące konsekwencje; ze względu na to, iż co roku każdy miesiąc wypadał w innej porze roku - postanowiono wprowadzić modyfikacje do kalendarza. Dodano następne 6 miesięcy - dzięki czemu rok liczył już X miesięcy. Tym razem miesiące otrzymały nazwy od łacińskich liczebników (V,VI,VII,VIII,IX,X): quinque - Quintilis, sex - Sextilis, septem - September, octo - October, novem - November, decem - December. Rok kalendarzowy trwał jednak wciąż o circa 65 dni krócej niż rok słoneczny (solarny). Dzięki dodaniu jeszcze dwóch miesięcy - Ianuariusa oraz Februariusa - długość roku kalendarzowego aproksymowała długość cyklu obiegu Ziemi wokół Słońca już tylko z błędem około 5 dni. Z tego powodu liczba miesięcy ustalona na XII nie została zmieniona do dnia dzisiejszego, a dalsze udoskonalenia kalendarza opierały się odtąd jedynie na operowaniu długością dni poszczególnych miesięcy w ściśle określonych latach.

Zestawienie tabelaryczne:

Miesiąc Mensis Etymologia
styczeń Ianuarius bóg Ianus
luty Februarius februum oczyszczenie (5 II więto boga Fauna)
marzec Martius bóg Mars
kwiecień Aprilis bogini Aphrodita (przypuszczalnie)
maj Maius bogini Maia
czerwiec Iunius bogini Iunona
lipiec Iulius Iulius Caesar, dawniej Quinctilis - quinque - 5
sierpień Augustus Octavianus Augustus, dawniej Sextilis - sex - 6
wrzesień September  septem - 7
październik  October octo - 8
listopad November novem - 9
grudzień December decem - 10
 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości