Ciekawsze sentencje, wyrażenia, zwroty łacińskie

E F G H

ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi: oto Baranek boży, oto który gładzi grzechy świata

ego sum qui sum: jestem, Który jestem

errare humanum est: błądzić jest rzeczą ludzką

et cetera (etc.): i tak dalej (itd.)

et vidi librum signatum sigillis septem: i widziałem księgę zamkniętą na 7 pieczęci

ex aequo: jednakowo, w ten sam sposób, równo

ex nihilo nihil fit: z niczego nic nie powstaje

ex malis eligere minima: wybierać mniejsze zło

facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum coelorum: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego

fames est optimus coquus: głód jest najlepszym kucharzem

fas est et ab hoste doceri: wolno, godzi się uczyć nawet od wroga

feci, quod potui, faciant meliora potentes: zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej

ferro et igni: ogniem i mieczem

festina lente: śpiesz się powoli

finis coronat opus: koniec wieńczy dzieło

Gloria in excelsis Deo: Chwała Panu na wysokości

graeca graece, Latina latinae: greckie po grecku, łacińskie po łacinie

graviora manent: najgorsze dopiero nadejdzie

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo: kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem

hic et nunc: tutaj i teraz

hic te ubique: tutaj i wszędzie

hic haeret aqua: tu zatrzymała się woda; w tym cała trudność

historia magistra vitae: historia nauczycielką życia

hodie mihi, cras tibi: dziś mnie, jutro tobie

hominis est errare, insipientis in errore perseverare: ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie

homo homini lupus: człowiek człowiekowi wilkiem

homo sum, humani nil a me alienum puto: człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce

 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości