Ciekawsze sentencje, wyrażenia, zwroty łacińskie

I J K L

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (INRI): Jezus Nazarejczyk Król Żydowski

ignavis sepmer feriae: dla leniwych zawsze święto

ignis non exstinguitur igne: ognia nie gasi się ogniem

ignorantia iuris nocet: nieznajomość prawa szkodzi

ignoti nulla cupido: nieznane nie nęci

in aeternum: wiekuiście, na wieczne czasy

in articulo mortis: w obliczu śmierci

in cauda venenum: w ogonie trucizna

in esse: istniejący rzeczywiście

in extremis: w ostatecznej konieczności

in memoriam: ku pamięci, na pamiątkę

in perpetuam rei memoriam: na wieczną rzeczy pamiątkę

in perpetuum: na zawsze, na wieczne czasy

in principio erat verbum: na początku było słowo

in saecula saeculorum: na wieki wieków

in spe: w nadziei

in terram... fluentem lacte et melle: do ziemi... opływającej mlekiem i miodem, do Ziemi Obiecanej

in vino veritas: w winie prawda

Index librorum prohibitorum: wykaz ksiąg zakazanych (przez Kościół rzymsko-katolicki, 1559-1966)

is fecit, cui prodest: uczynił to ten, komu to przyniosło korzyść

qui enim non est adversum vos, pro vobis est: kto bowiem nie jest przeciwko wam, za wami jest

littera docet, littera nocet: litera uczy, litera szkodzi

lupus in fabula: wilk w bajce, o wilku mowa

lux aeterna, teol.: światłość wiekuista

lux in tenebris: światło w ciemnościach

magnis nominis umbra: cień wielkiego imienia; cień dawnej świetności

magnum ignotum: wielka niewiadoma

mare tenebrarum: morze ciemności

Media Tempora: Wieki Średnie

medicus curat, natura sanat: lekarz leczy, natura uzdrawia

Medium Aevum: Wieki Średnie

memento mori: pamiętaj o śmierci

mors malum non est, sola ius aequum generis humani: śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki

mors certa, hora incerta: śmierć pewna, godzina niepewna

mulier taceat in ecclesia: niewiasta niech milczy w kościele

multum, non multa: wiele, a niewiele; dużo pod względem jakości, niewiele pod względem ilości

 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości