Ciekawsze sentencje, wyrażenia, zwroty łacińskie

R S T U

Regnum Dei: Królestwo Boże

regressus ad infinitum: cofanie się w nieskończoność, nieskończony ciąg uzasadnianych kolejno uzasadnień

repetitio est mater studiorum: powtarzanie jest matką nauki

rixari de asini umbra: spierać się o cień osła

scio me nihil scire: wiem, że nic nie wiem

semper et ubique: zawsze i wszędzie

senatores boni viri, senatus autem mala bestia: senatorowie to dobrzy mężowie, senat za to złe zwierzę

seniores priores: starsi mają pierwszeństwo

servus servorum Dei: sługa sług bożych

Spiritus Sanctus: Duch Święty

summum bonum: najwyższe dobro

summum ius summa iniuria: szczyt prawa to szczyt bezprawia

superflua non nocent: nadmiar nie szkodzi

tempora mutantur et nos mutamur in illis: czasy się zmieniają i my wraz z nimi

tempus fugit: czas ucieka

terra repromissionis: ziemia obiecana

totus orbis terrarum: cały okrąg ziem

unus pro multis: jeden za wszystkich

urbi et orbi: miastu (Rzymowi) i światu

utile dulci miscere: łączyć przyjemne z pożytecznym

 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości