Ciekawsze sentencje, wyrażenia, zwroty łacińskie

V X Y Z

vari et mutabile semper femina: niestałą i zmienną zawsze kobieta

veni, vidi, vici: przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

verbatim et literatim: słowo w słowo, litera w literę

vice versa: na odwrót

vince in bono malum: zło dobrem zwyciężaj

vis maior: siła wyższa

volenti nihil difficile: dla chcącego nic trudnego

 
0
 
LTN.PRV.PL     Copyright © MMIII - MMVI by Adam Kopciński - Galik     Wszelkie prawa zastrzeżone     Kontakt: przez Księgę Gości